ПОСОБИЯ ЗА РАБОТА НА ВИСОЧИНА

“Еолика Техникал Съпорт“ООД е оторизиран инсталатор, дистрибутор и сервизен център на фирмите SKYLOTEC, Германия и ROTHOBLAAS, Италия. Ние може да предоставим обучение, консултации, инспекции, сервиз и ресертифициране на оборудването за работа на височина.
Част от продуктите, които предлагаме са:

ПРЕДПАЗНИ СБРУИ

Предпазната сбруя е специално проектирана за работа на височина по фасади, вертикални стени, за спасителни акции и т.н.

Препоръчва се за дълги преходи по вертикални или наклонени плоскости.

Въжета

Въжетата са компоненти на системите за защита от падане при работа на височина.
Те трябва да са с максимална разгъната дължина от 2 метра и дължината им трябва да се коригира така, че разстоянието между гърдите на работника и конструктивният елемент (стълб, метален профил) да бъде на максимално 0,5 метра.

САМОНАВИВАЩИ СЕ АБСОРБЕРИ

Това са самонавиващи се средства за защита от падане, които могат да бъдат монтирани върху твърди елементи, разположени над зоната на работа.
Те се използват за да абсорбират кинетичната енергия в резултат от падане от височина.