ОБУЧЕНИЕ

Ние сме акредитирани за предоставяне на обучение за използването на устройствата и оборудването, което предлагаме. Обучението може да се направи както във вашия завод, така и в различни специализирани центрове в цяла Европа.
Повечето наши инструктори са със значителен опит в работата на височина. Повечето от тях са членове на международни организации, които се занимават със спасяване и евакуация на хора от височина.
“Еолика Техникал Съпорт” ООД провежда и обучения за работа под земята и в ограничени пространства.
normal_AWB_katalog14-15_seite-11