Мога да кажа, че наистина е удоволствие да се работи с представители на „Еолика”. Работата на височина, извършена от „Еолика” бе от най-високо качество и се надявам в бъдещо партньорство и по други наши проекти.

Iulian Tanase, 

TCT SSM
Automobile Dacia SA
Ключът към успеха е знанието какво да се прави и да се прави добре. Професионализъм, надеждност, гъвкавост, и най-важното – спазване на всички правила за безопасност са някои от причините, поради които ще работим и вбъдеще по други проекти с тях.
Ние вярваме, че „Еолика” е надежден партньор, способен да отговори на високите изисквания, поради което компанията HUTCHINSON силно ги препоръчва.

Dana Ionita, 

Purchasing Manager
Hutchinson
Благодаря ви от името на BSS за предоставените услуги, кратките сроковете за изпълнение, гъвкавоста и качеството. Убеден, че в бъдеще ще работим отново заедно.

Ilie Dinculescu, 

Area Facility Manager
CEZ – Building Support Services
Сътрудничествто ни с „Еолика”беше изключително полезно за Cargill.
Проектът осъществен с нашите партньори беше силози с предупредителни съобщения на височина 10-12 метра от земята. Достъпът беше направен изключително от въже.Важен елемент при избора на партньор за нас е наличието на сертификацит за работа на височина и оказване на първа помощ. Друга силна тяхна страна е оборудването им, спазването на всички стандарти за безопасна работа и уменията за заваряване на височина.
След приключване на работата бяхме доволни да видим, че надписът е в съответствие с нашите очаквания, както по отношение на качеството, така и като позициониран.В допълнение, нашия партньор ни предложи и много благоприятни търговски условия.

Mihai Cuciuc,

South Region Operations Manager
GOSCE/Operations
Партньорството ни с Еолика е още от началото на 2015г. във връзка с желанието ни за осигуряване на безопасни условия на труд за служителите ни. Служителите на „Еолика” ни  помогнаха с безценни съвети, решения, оборудване и обучение на персонала, относно работата на височина в нашите заводи. Нашето сътрудничество, свързвано със системи за защита срещу падане  бе за всички 3 фабрики Henkel в Румъния
Бизнес партньориte на „Henkel” Румъния трябва да отговарят на определени стандарти за качество по отношение на продуктите и услугите; Мога да кажа, че „Еолика” успя да отговори на всички наши изисквания повече от добре.  Не са нужни прекалено много думи, когато трябва да се опише своевременността, надеждността и професионализма на служителите на”Еолика”. Поради тези причини аз горещо ги препоръчвам!

Delia Stroe; 

Safety, Health&Environment Coordinator

ГАРАНЦИИ ЗА КАЧЕСТВО