СЕРВИЗ

ПОДДРЪЖКА

Ние сме акредитирани за предоставяне на услуги за обслужване в съответствие с нормативните изисквания за всички устройства и системи за защита от падане. Предлагаме изключително кратки срокове за извършване на проверката, обикновено от 24 до 48 часа от получаването на оборудването.
Проверките се извършват от специалисти с подходяща квалификация и опит.
По желание, може да извършваме и проверка на някои видове оборудване на място, с наша специализирана мобилна лаборатория. След проверката, оборудването получава сертифицикат за безопасна употреба за период от 12 месеца.

ПЕРИОДИЧНИ ПРОВЕРКИ

“Еолика Техникал Съпорт” ООД извършва периодични проверка на болтови свръзки
със специализиран хидравличен инструмент.